Revista VoltA

CALL FOR PAPERS / ARTICLES !

Dăm startul transmiterii lucrărilor pentru cel de-al 2-lea număr al revistei tehnice VoltA, prima publicație a CIGRE România. VoltA este o revistă tehnică ce cuprinde principalele cercetări și proiecte dezvoltate la nivel național și internațional în domeniul sistemelor electroenergetice. Scopul publicației este de a populariza și de a explica noile tehnologii, abordări tehnice și proiecte de investiții în rândul specialiștilor din sectorul energetic.
Tematica lucrării trebuie să se încadreze în unul din următoarele subiecte: Cercetare & Inovare, Tranziţie Verde şi Tehnologii noi, Smart Grid, Sisteme Electroenergetice, Electronică de Putere şi Instalaţii FACTS, Staţii Digitale, Securitate Cibernetică, Stocarea Energiei, Eficienţă Energetică, Educaţie şi Training în domeniul Energetic, Centrale Eoliene şi Fotovoltaice, Stabilitate de Reţea, Optimizarea Reţelei, Smart City, Electric Vehicles, P2X.
Articolele trebuie să respecte următorul format:
– 5 pagini, font 11, Times New Roman, o singură coloană;
– Limbă redactare: română.
Articolele pot lua forma unor:
– cercetări științifice / tehnice;
– descrieri ale unor studii de caz din activitatea profesională a autorului din ultimii 2 ani;
– descrieri ale unor proiecte în care a fost implicat autorul în ultimii 2 ani.
IMPORTANT:
Articolele trebuie să aibă un conținut tehnic relevant și să abordeze subiecte de actualitate pentru sistemul electroenergetic.
Articolele trebuie să conțină o componentă practică semnificativă, iar autorii trebuie să explice modul de punere în aplicare a temelor descrise și beneficiile acestora în comparație cu alte soluții existente.


“The establishment of a new communication media by CIGRE is always excellent news for the Association. It underscores the dynamism of the originating group, in this case, the Romanian National Committee, and their commitment to disseminating information about CIGRE’s activities at the national level, reaching out to a broader spectrum of stakeholders in the electrical systems sector. It embodies the foundational principles of the Association, primarily aimed at facilitating the exchange of knowledge and experiences within the community of electrical systems experts. Moreover, it reflects the Association’s dedicated efforts to enhance CIGRE’s visibility through more structured and ambitious communication strategies.

I extend my heartfelt congratulations to the Romanian National Committee for this initiative, which I hope will serve as inspiration for other National Committees. This endeavour is not merely about launching a new communication platform; it symbolizes a deeper commitment to fostering collaboration, sharing expertise, and advancing the field of electrical systems worldwide.

By embracing innovative communication channels, we can effectively amplify the impact of CIGRE’s work, ensuring that our collective insights and experiences resonate across borders and benefit stakeholders at every level of the industry. I am confident that this new media initiative will serve as a catalyst for meaningful dialogue, driving progress and innovation within the electrical systems community.

As Secretary-General of CIGRE, I am proud to witness the dedication and creativity demonstrated by our members in Romania and beyond. Together, we are shaping the future of electrical systems, and this new communication media is a testament to our shared commitment to excellence and collaboration.

Moving forward, let us continue to leverage the power of communication to connect, inspire, and empower the global community of electrical systems experts. May this initiative mark the beginning of a new chapter in CIGRE’s journey, one characterized by innovation, inclusivity, and transformative impact.”

Philippe ADAM, Secretary General of CIGRE