DESPRE NOI

Obiective

  • propunerea si sustinerea pentru admiterea de membri romani in toate comitetele de studii ale CIGRE - ca membrii observatori si/sau titulari in conformitate cu reglementarile acesteia;
  • participarea la activitatile tehnico-stiintifice permanente in cadrul comitetelor de studii, grupelor de lucru si grupelor de actiune ale CIGRE, (rapoarte tehnico-stiintifice, studii tehnice, brosuri tematice, chestionare etc);
  • selectarea si promovarea la CIGRE pentru sesiunile bienale a contingentului national de rapoarte, a rapoartelor suplimentare si a rapoartelor internationale elaborate de membrii CNR-CIGRE;
  • participarea membrilor CNR-CIGRE la sesiunile bianuale la simpozioanele organizate de CIGRE si la reuniunile comitetelor de studii, a grupelor de lucru si grupelor de actiune din cadrul CIGRE;
  • difuzarea in Romania a informatiilor, publicatiilor si materialelor CIGRE institutiilor, organizatiilor, agentilor economici, societatii civile si specialistilor din Romania din domeniul energiei electrice;
  • organizarea in Romania de reuniuni ale comitetelor de studii, ale grupelor de lucru, simpozioane regionale in cadrul programelor CIGRE;
  • promovarea pe plan mondial a contributiei romanesti la dezvoltarea stiintei si tehnicii din domeniul producerii transportului si distributiei energiei electrice;
  • realizarea de contacte si schimburi de informatii cu toate structurile CIGRE, cu comitetele nationale CIGRE din alte tari si cu alte organisme nationale si internationale, care au relatii cu CIGRE;
  • cresterea numarului de membri colectivi si individuali ai CNR – CIGRE cu accent pe atragerea tineretului.