DESPRE NOI

Componenta CNR - CIGRE

CNR-CIGRE este alcatuit din totalitatea membrilor individuali si colectivi ai CIGRE, rezidenti pe teritoriul Romaniei platitori de cotizatie la CIGRE – Paris. El este recunoscut si acceptat oficial de Consiliul de Administratie al CIGRE-Paris atat timp cat indeplineste conditia statutara de a totaliza punctajul minim de 40 puncte (1 membru colectiv = 5 puncte, 1 membru individual = 1 punct) pentru membrii platitori de cotizatie la CIGRE Paris.

Conducerea CNR-CIGRE este asigurata de un Birou, format din Presedinte, Vicepresedinte, Secretar si membri titulari sau observatori din comitetele de studii ale CIGRE – Paris

Fiecare membru in comitetele de studii ale CIGRE – Paris coordoneaza o grupa de specialisti care pot fi sau nu membri CIGRE, cu care deruleaza activitatile tehnice ale CIGRE.

Membrii CNR-CIGRE, platitori de cotizatie la CIGRE Paris beneficiaza de urmatoarele facilitatii:

  • pot participa la activitatea tehnico-stiintifica permanenta a CIGRE prin desemnarea lor ca membri ai unui comitet de studiu (SC), grup de lucru (WG ) sau grup de actiune (TF);
  • pot prezenta propuneri de rapoarte la sesiunile bienale si la simpozioanele CIGRE, si beneficiaza de o reducere de 20% (membrii colectivi pentru 5 persoane) a taxei de participare la acestea, cu conditia de a avea cotizatia de membru achitata pe anul si curs si pe cel precedent;
  • primesc in mod gratuit revista tehnica ELECTRA (membrii colectivi si doua exemplare), care nu se difuzeaza decat membrilor CIGRE;

CNR-CIGRE, pe baza punctajului obtinut pentru membrii platitori de cotizatie la CIGRE Paris, are in prezent dreptul de a promova un contingent national de 3 rapoarte pentru sesiunea bienala.